Til elever i elevskolen
Kære elever og forældre i elevskolen. Vi har lavet en velkomstfolder til nye elever i elevskolen, som kan hentes her.

På oversigtstavlen i passagen mellem elevstalden og den store stald, kan du se hvilken hest du skal ride og hvem i rider på hold sammen med.

Elevhestene bruges på flere hold, og er derfor måske sadlet op når din time begynder. Du skal dog komme 20 min før, så du har tid til at strigle og sadle din pony op, hvis dette ikke skulle være tilfældet. Du kan få hjælp til at sadle op af pigerne i stalden. 

Vi forventer stadig, at det er forældrene (eller en anden af forældrene udpeget) som hjælper rytteren - både i stalden og i hallen. Indtil andet aftales med underviseren skal der være en voksen til stede under elevundervisningen. Dette gælder især for nybegyndere og begyndere.

Skulle uheldet være ude og rytteren falder af hesten, er det vigtigt at den pågældende forældre forholder sig roligt - ingen råb eller løb ud på banen, men stille og rolig gang hen til barnet. Som forældre skal du sammen med underviseren sørge for at rytteren kommer op på hesten igen.

Afbud
Hvis du er forhindret til at komme til ridning, ønsker underviseren gerne at vide dette. Afbud skal sendes pr. sms til din underviser – så ved vi hvilke heste vi råder over på den pågældende dag.

Regler til elever i elevskolen
Sikkerhed er vigtig ved omgang med heste og har stor bevågenhed i vores rideklub. Det betyder at vi som rideklub har nogle regler og krav til vores elever og deres forældre/værge som i bedes at sætte jer ind i. Staldreglementet kan findes under fanen ”Rideklubben”. Yderligere har vi regler for elevskolen som kan ses under. Det er jeres ansvar at kende reglene og staldreglementet.

I stalden, før og efter ridning:

Ved ridning:

Blive passer på vores elevheste
Som elev i elevskolen er det også muligt at blive passer på en af vores elevheste/ponyer, hvis vi har ledige heste. Det er udelukkende undervisere og koordinator, samt bestyrelse, der vurderer elevens mulighed for at blive passer ud fra forskellige kriterier (ridefærdigheder, temperament, engagement mm). Vi skal passe godt på både elever og heste.

Når man er passer indebærer dette, at man har den nødvendige erfaring og forældreopbakning til at omgås heste. Man har ansvaret for sin egen elevhest hver weekend og i ferier og har passervagt ca. en gang om måneden, hvor man skal stå for at lukke alle elevheste ud og ind, ordne deres bokse og se om de har det godt. De andre dage i weekenderne skal man bare ride sin egen passerhest. Derudover er der passerundervisning anden hver søndag.

Som passer kan også være med til at ridestævner i klubben som eks. klubstævner og klubmesterskaber, og man har fortrinsret til sin passerhest i undervisningen. Vi ser det at være passer på en elevhest, som muligheden for at prøve, hvordan det er at have sin egen hest – selvfølgelig ikke helt i samme omfang.

Om du ønsker at blive passer på en af vores elevheste, skal du kontakte koordinator på mail elevskolen@s-k-o.dk for at vise din interesse og blive skrevet op til at blive passer.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende undervisning i elevskolen eller elevhestene kan du kontakte koordinator på mail elevskolen@s-k-o.dk. Mærk at mail kun tjekkes og besvares to gange ugentligt.