STALDREGLEMENT

 

•Al færdsel på ridecenteret er på eget ansvar.

• Der skal udvises stille og rolig adfærd i på hele rideskolens område.

• Alle bærer forsvarligt fodtøj under omgang med hestene (ingen åbne sko).

 

• Alle heste skal føres i hovedtøj eller træktov.

• Heste må ikke stå på staldgangen uden opsyn.

• Står ens hest i kæderne, skal man åbne og skubbe sin hest til side, hvis andre vil passere.

• Sadler og udstyr hænges tilbage efter brug.

• Sadelknægten slås ned.

• Alle redskaber minus koste skal hænge på krogene mellem elevstald og privatstald, samt i enderne i privatstald.

• Der må kun stå foderbøtter, max 3 poser halmpiller og wrapposer. Der må hænge en krybbe på boksen til f.eks. gamacher og andre småting. Der må hænge dækkener på lågen. Det er vigtigt at det er nemt for staldpersonale at finde grime og træktov.

• Rygning indendørs er strengt forbudt.

• Alt affald smides i skraldespandene.

• Alle hunde føres i snor - under ridning skal hunde være i boks eller bil.

• Der må ikke efterlades nogle heste alene på fold.

• Den sidste som forlader stalden, slukker lyset og lukker dørene/portene, samt sikre ingen katte i sadelrummene og dørene låses.

• Efterladenskaber fra smed skal forsvarligt samles op og smides i affaldscontainer, sko skal efterlades i bøtte ved gul port.

Ved brud på hegn og led, samt hegnspæle er det opstalders eget ansvar at sikre at der stadig er strøm i hegnet og kommunikere bruddet til staldmester.

Fodring

• Der morgenfodres mellem 7-8, og aftensfodres mellem 20-21. Morgenfodring skal være færdig til kl 8, der skal være startet kl 7:30.

• Hverdages fodring udføres af: morgen og frokost/middags af staldpersonale, - aften af elevskoleundervisere samt SKO-biksen.

• Fodervagt i weekender, helligdage og ferier, går på turnus mellem opstaldere. Hvis man er forhindret i ens vagt, er det eget ansvar at få denne byttet.

• Fodervagt giver først grovfoder (wrap) til alle heste, derefter kraftfoder.

• Egen tilskudsfoder og evt. foder skal opbevares i lukket bøtter i stakladen.

 

Boks

• Hver dag skal der ordnes boks; udmugning, fremstilling af wrap i poser, samt foderbøtter.

• Halmpiller stilles ved boksen af staldpersonale mandag.

Møg

• Der må kun komme møg, halm og evt. wrap på møddingen.

• Møg, der tabes under udmugning fjernes straks efter endt udmugning.

• Møg, der tabes på vej til ridning, fold, boks, mm, fjernes umiddelbart.

• Møg på gangen efter op sadling fjernes, der fejes inden rideturen.

• Efter brug af vandspiltov fjernes møg og slangen hænges på plads.

Staldmester og personale

• Fold tildeles af staldpersonale.

• I hverdage mellem 13:30-15:30 må heste ikke sættes på staldgang, pga personale-indluk af heste.

• Meddelelser til personalet skrives på den store tavle. Opstår der tvivl eller problemer kontaktes staldpersonalet.

• Hvis staldpersonalet vurder, at det er nødvendigt at tilkalde dyrlæge, vil dette blive gjort på opstalders regning.

Weekend ind og udluk

• I weekender, helligdage og ferier står opstalder selv for ud og indlukning af hest. I hverdag kan denne ydelse tilkøbes ved staldpersonalet.

 

Hal – banereglement

Generelt

• Ridebaner og ridehaller er åbne i tidsrummet 7 til 22.

• Det er ikke tilladt at bruge S.K.O faciliteter til kommercielle formål uden bestyrelses godkendelse.

Rytteren

• Alle bærer sikkerhedsgodkendt hjelm under ridning.

• Ryttere under 18 år skal bære springvest under springning.

• Alle rider med egnet fodtøj.

Ridning

• Der bankes på porten ved indtræden i ridehallerne.

• Det anbefales, at der altid er en voksen til stede, når unge under 18 år rider i ridehallerne og/eller på ridebanerne.

• Det anbefales at der aldrig rides, når der ikke er andre til stede på rideskolens område.

• Der skridtes på hovslaget venstre volte.

• Der rides venstre mod venstre.

• Ridning uden reglementeret trense er ikke tilladt.

• Overdreven brug at pisk eller sporer er ikke tilladt.

• Det er ikke tilladt at ”save”, rykke eller flå hestene i munden med biddet.

• Gentagen usportslig opførsel kan medføre bortvisning.

• Lyset i hallerne tændes kun, hvis det er nødvendigt.

• Lyset slukkes igen, når hallen forlades.

• Løse heste er ikke tilladt i hallerne. Dog er træning- horsemanship tilladt. Husk at booke den lille hal.

• Mobiltelefon må ikke benyttes under ridning på rideskolens arealer (bestemt af lovkrav). 

• Headset må kun anvendes til undervisningsformål.

• Alle hestens efterladenskaber i ridehallerne og på udendørsbanerne skal samles op inden banden forlades.

Undervisning

• Når man rider samtidigt med undervisning, tages der hensyn til den som modtager undervisning.

• Ved skemalagt undervisning må der maks ride 5 ryttere i den store ridehal og 5 ryttere i den lille ridehal.

• Ved holdundervisning og enetimer i spring er hallen lukket for anden ridning.

• Enetimer i hverdagene i tidsrummet 16-19 foretages igennem head set.

• Det er ikke lovligt at medbringe egen underviser.

 

Springning

• Ved springning uden for undervisning (herunder også cavalletti), skal der være en voksen til stede hvis rytteren er under 18år.

• Ved Springning udenfor undervisning er det tilladt maksimalt at opsætte 3 spring og 1 cacalletti, årsagen er sikkerhed for hest og rytter.

• Der opfordres til at springning udenfor undervisning maksimalt udføres på det niveau ekvipagen modtager undervisning på.

• Sættes der spring op eller lægges der bomme ud i ridehallen, skal alle ryttere i hallen give lov til dette.

• Der må opsættes spring op i den store ridehal, udendørs eller i den lille ridehal i tidsrummet 7-12 hver lørdag eller søndag, såfremt dette annonceres senest onsdagen før.

• Gældende regler i DRF’s springreglement og afstandstabel skal overholdes.

• Der skal være en tovholder for springning, som har et tilstrækkeligt niveau (LA), til hjælp med baneopsætning på den pågældende dag. Ellers må der ikke opsættes mere end 3 spring og en cavaletti i den lille hal.

• Der må foretages junior undervisning som del af springningen ved underviser med tilstrækkelig springerfaring og godkendt af bestyrelsen.

• Alle spring og tilhørende materiale sættes på plads efter brug. Der må ikke bruges stævnespring. Efter endt springning efterlades banen pæn og evt. huller fjernes med en rive.

• Løsspringning er kun tilladt i den lille hal, hvorefter banen skal harves. – husk bookning af lille ridehal.

Longering

• Longering er tilladt i den lille hal, samt udendørs.

• Longering i den lille ridehal; såfremt ridning er igangsat inden longering, spørges der om tilladelse inden opstart af longering. Modsat har longefører ret til at færdiggøre longering.

• Når den store ridehal er booket til undervisning, er det ikke tilladt at longere i den lille ridehal. Der henvises til udendørsbanerne.

 

Bookning af hal

• Bookning af den lille hal kan foregå alle dage mellem 10:30-15, samt før 8 eller efter 19 (såfremt elevskolen ikke benytter hallen)

• Bookning af den store hal kan foregå i tidsrummet 12-15, såfremt hallen harves efter brug til springning.

• Hallen skal bookes 24 timer før brug, dette gøres ved et opslag på SKO medlemsgruppe på Facebook.

• Bookning af hal er gældende for ridning, som er forstyrrende for andre ryttere; springning, løsspringning, horsemanship/miljøtræning, passerundervisning, mm. (dvs. enetimer i dressur påkræver ikke bookning af hal).

• Materiale til den pågældende træning, må kun benyttes til materialets formål, f.eks. vandgrav må udelukkende benyttes til springning, stævne materiale må kun benyttes til stævner.

• Al anvendt materiale skal returneres til oprindelig plads efter brug.