Beredskabsplan

Formålet med beredskabsplanerne er, at de skal fungere som et nyttigt værktøj både i det forebyggende arbejde og til at handle korrekt, hvis en ulykke sker. Planerne tager stilling til, hvordan vi vil håndtere en ulykkessituation og fastlægger retningslinjer for alarmering og evakuering. Planen skal reducere skadevirkninger på personer, dyr, miljø og rideskolen.

Sportsrideklubben Klarup’s beredskabsplan ved ulykker i forbindelse med ridning eller maskiner

 1. Stop ulykken.
 2. Giv livreddende førstehjælp.
 3. Afskærm tilskadekomne så tilstanden ikke forværres.
 4. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.
 5. Bliv ved den tilskadekomne og vurder dennes tilstand.
 6. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.
 7. Oplys følgende til alarmcentralen: Beskriv ulykken – beskriv tilskadekomnes tilstand – oplys adresse: Sportsrideklubben Klarup, Kragevej 15 9270 Klarup
 8. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.
 9. Klubbens kontaktpersoner:

Staldansvarlig i hverdagene: Anne Buus (45+ 31374386)

Formand: Morten Schroll Kristensen (45+ 26143080)

Næst formand: Bjarne Hougaard Pedersen (45+ 22424480)

 1. Hvis ambulance er på vej: placer en person i indkørslen for at vise vej til tilskadekomne, og sørg for at der er farbar vej for ambulance.

Sportsrideklubben Klarup’s beredskabsplan ved brand

 1. Uanset brandens omfang: RING 112.
 2. Bekæmp branden med det udstyr vi har.
 3. Børn under 16 år samles ved flagstangen. DE MÅ IKKE DELTAGE I BRANDBEKÆMPELSEN.
 4. Hvis det er muligt lægges grime på hestene, og de føres til nærmeste fri udgang.
 5. Kontakt hurtigst muligt:

Staldansvarlig i hverdagene: Anne Buus (45+ 31374386)

Formand: Morten Schroll Kristensen (45+ 26143080)

Næst formand: Bjarne Hougaard Pedersen (45+ 22424480)

 

HUSK!! Orienter dig om hvor brandslukningsmaterialet befinder sig INDEN ULYKKEN SKER (Find under "Rideklubben" -> "Sikkerhed" -> "Placering af brandslukkere").

HUSK!! Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge tilbage til deres boks.

HUSK!! Det drejer sig om sikkerhed for mennesker frem for alt.